Digitaliseringsmessen for Erhvervslivet 2019

Digitaliseringsmessen for Erhvervslivet 2019

Odense Congress Center, Odense

4. oktober 2019

 

Kom og mød Omada på Digitaliseringsmessen for Erhvervslivet 2019

I år bliver Digitaliseringsmessen for Erhvervslivet afholdt på Odense Congress Center d. 4. oktober 2019.

Den årligt tilbagevendende messe understøtter det fællesoffentlige mål om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne. Messen er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere, chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne

Formålet er at give beslutningstagere i erhvervslivet over hele landet et bredt overblik og dybt indblik i digitaliseringens muligheder. Dette er for at fremme digitaliseringen af såvel store erhvervsvirksomheder, som det vækstende lag af SMV'er. 

Omada vil som leverandør af Omada Identity Suite være tilstede ved messen for at informere om vores Identity Governance and Administration-løsning og svare på spørgsmål indenfor dette område.

Tilmeld dig her

 


 

This years 'Digitaliseringsmessen for Businesses' will be held in Odense Congress Center on 4th October 2019.

The purpose is to give business decision makers across the country a broad overview and deep insight into the possibilities of digitization. This is to promote the digitization of both large business enterprises and the growing layer of SMEs.

As the provider of the Omada Identity Suite, Omada will be present at the fair to inform about our Identity Governance and Administration solution and answer questions in this area.

Register for the event

By using or further navigating this website, you agree to Omada's use of cookies. Click here to see our cookie policy.

Read Privacy Policy
Close